Het ABC van verandermanagement

Veranderen moet. Dat weet elke organisatie. Net zoals elke organisatie weet dat nou net veranderen bepaald niet eenvoudig is. Sterker: 70 procent van alle pogingen mislukt. En in 80 procent van de gevallen is dat terug te voeren op gedrag. En dan moet je vooral denken aan eigen belangen, verborgen agenda's, en andere motieven die haaks staan op het belang van de organisatie. Allemaal motieven die wortelen in wantrouwen. Terwijl vertrouwen het toverwoord is bij veranderen. En vertrouwen krijg je niet door op de kansel te gaan overtuigen ('mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden'), wel door mensen erbij te betrekken. In dit kleine ABC van veranderen wordt u in kort bestek door het gehele verandertraject geloodst, van visie tot uitvoering, van A tot Z zogezegd. Kortom, een klein handboek, om even iets op te zoeken. Of te gebruiken als beredeneerde index om een verandertraject kracht bij te zetten. Of, zoals Jaap Boonstra in zijn voorwoord schrijft: 'Dit handzame boekje daagt ons uit om samenwerking te zoeken en weerstand te benutten in plaats van te bestrijden.' Inhoudsopgave: 1.Inleiding 2.Waarom veranderen zo lastig is 3.Soorten verandering 4.Veranderstrategieën 5.Fasen in veranderprocessen 6.Weerstand en betrokkenheid 7.Rollen in veranderprocessen 8.Checklist succesvol veranderen Glossary

€ 15.95

Naar de website